Publications

2022

Daorui HanZhongmin Hu*Xuhui WangTao WangAnping ChenQihao WengMinqi LiangXiang ZengRuochen CaoKai DiDengnan LuoGuangru ZhangYuanhe YangHonglin HeJiangwen Fan and Guirui Yu

Key Words: Qinghai-Tibetan plateau; SOC mapping; Machine learning algorithms; Driving factors; Uncertainties

Zhiwei Li, Huanfeng Shen*, Qihao Weng, Yuzhuo Zhang, Peng Dou, Liangpei Zhang

Key Words: Cloud detection; Cloud shadow detection; Optical remote sensing; Satellite imagery; Cloudy and rainy regions

Qiming Zheng *, Qihao Weng, Yuyu Zhou, Baiyu Dong

Key Words: Nighttime light imagery; Daily VIIRS images; Temporal compositing; Geographic variation; NTL applications; Urbanization

Chunhong Zhao, Qihao Weng *, Yige Wang, Zhongmin Hu, Chaoyang Wu

Key Words: Urban vegetation; vegetation phenology; local climate zones; urban-rural gradients; austin metropolitan area; environmental sustainability

Yang Chen, Qihao Weng *, Luliang Tang *, Xia Zhang, M. Bilal, Qingquan Li

Key Words: Cloud detection; deep learning; geoinformatics; optical imagery; spatial–temporal feature fusion